2019

  • Çatışma ve Çözüm Okulu | Bahar 2019 – Kaynakları

    20 Nisan – 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Çatışma ve Çözüm” temalı 9. Diyarbakır İnsan Hakları Okulu’nun hazırlık dökümanı aşağıda listelenmiştir. 0. Genel Kaynaklar Berghof Çatışma Dönüşümü Kavram Dizini | Berghof Vakfı Dünyada ve Türkiye’de Barış Süreçleri, Der. Ayşe Betül Çelik, İstanbul Bilgi Ünv. Yay. 2018. Süreç: Kürt Çatışması…

    Oku »